Termeni si conditii

Utilizatorii au la dispoziție următoarele date de contact:

S.C. Techwise Electronics S.R.L.

Adresa: Prelungirea Craiovei, Nr. 107, Sat Geamăna, Comuna Bradu, Jud. Arges, cod poștal 117140

Telefon: +40 743 566 969,

Telefon dispecerat: 0371 900 191

Aplicație: CICLO disponibilă pe sistemele de operare Android și iOS

e-mail: contact@ciclo.ro;

site: www.ciclo.ro;

 

1.Preambul

Transportul prin intermediul bicicletelor reprezintă o alternativă pentru mobilitatea în Localitate.

Sistemul de bike-sharing CICLO, de pe teritoriul Localitatii constând în Aplicația Mobila, Stațiile de andocare, bicicletele și toate elementele necesare funcționării Sistemului de bike-sharing sunt in proprietatea Localitatii.

Prezentul document, denumit în continuare Termeni și Condiții, reglementează modalitatea de utilizarea a Sistemului de bike-sharing.

Sistemul de bike-sharing oferă servicii de închiriere a bicicletelor aflate în Localitate, în regim de bike-sharing, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute mai jos. Pentru a putea beneficia de serviciile de închiriere biciclete este obligatoriu să vă exprimați consimțământul cu privire la Termenii și Condițiile prevăzute în cele ce urmează.

Aceste reglementări definesc condițiile în care utilizatorii pot folosi și accesa Sistemul de bike-sharing al Localitatii. Utilizarea unei biciclete prin acest serviciu implică acceptarea expresă a tuturor condițiilor prezentate în acest Regulament.

Accesarea Sistemului este condiționată de acceptarea termenilor generali, precum și a notei de prelucrare a datelor cu caracter personal, valabile la momentul utilizării Sistemului și care se pot modifica oricând pe durata funcționării Sistemului. Termenii generali și nota de prelucrare a datelor cu caracter personal se aduc la cunoștință înainte și pe parcursul utilizării serviciului și se consideră ca fiind acceptate prin continuarea demersurilor pentru utilizarea serviciilor de închiriere a bicicletelor.

2.Definiții

Sistem de bike-sharing – orice referire la Sistemul de bike sharing implică întreaga rețea de închiriere a bicicletelor, în regim de bike-sharing, inclusiv toate elementele acesteia, descrise anterior în Preambul.

Utilizator – este utilizator persoana fizică înregistrată in cadrul Sistemului în conformitate cu prevederile stipulate in Termeni și Condiții.

Stații de andocare – reprezintă locațiile special amenajate pentru preluarea si respectiv returnarea bicicletelor din Sistem.

3.Înregistrare

Pentru a putea utiliza bicicletele din Sistemul de bike-sharing, este necesară crearea unui cont in cadrul aplicației mobile CICLO. Pentru crearea contului sunt necesare: Număr telefon, Adresa de mail sau Facebook si asocierea de card credit/debit.

În cazul în care serviciile Sistemului de bike-sharing sunt contra cost este necesară introducerea codului 3D Secure solicitat în aplicația mobilă de către banca dvs.

Utilizatorii sunt responsabili pentru corectitudinea și veridicitatea informațiilor furnizate prin intermediul aplicației mobile.

Pentru accesarea serviciilor din cadrul Sistemului de bike-sharing, utilizatorii au nevoie de un smartphone cu acces la rețeaua de internet, cu funcție Bluetooth și GPS, și care rulează pe sistemul de operare iOS sau Android.

Statutul de utilizator înregistrat necesită, pe lângă realizarea și activarea unui cont de utilizator înregistrat, furnizarea anumitor date de identificare personala: nume, prenume, furnizarea unei adrese de e-mail valide, a numărului de telefon și adăugarea și înregistrarea unei metode de plată (card bancar), precum și câteva măsuri de validare. Validarea operațiunii de adăugare a unei metode de plata se face prin intermediul unei tranzacții de test. În general tranzacția de test nu conține o valoare financiară, însă în unele cazuri, în funcție de banca emitentă a cardului aceasta poate avea o valoare de 1 Ron, valoare ce va fi restituită în contul bancar după validare. Termenul de returnare a contravalorii tranzacției de validare poate diferi de la câteva minute la câteva zile (maxim 30), în funcție de banca emitentă a cardului bancar.

Toți utilizatorii Sistemului sunt obligați să citească termenii și condițiile și să le accepte înainte de a utiliza Sistemul pentru prima dată.

Simpla utilizare a Sistemului implică acceptarea deplină și fără rezerve de către orice utilizator (înregistrat sau neînregistrat) a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și în termenii și condițiile de utilizare a Sistemului, iar pentru acordul utilizatorului privind conținutul termenilor și condițiilor nu este necesară semnătură olografă sau electronică.

4.Reguli de utilizare 

Bicicletele Sistemului pot fi preluate doar din stațiile de închiriat biciclete.

Bicicletele Sistemului pot fi returnate și securizate doar în stațiile de închiriat biciclete.

Prin a fi preluată sau a fi returnată se va înțelege deblocarea și securizarea în postul de andocare din cadrul stației de bike-sharing. Nu se va considera returnare securizarea cu antifurt pe perioada cursei. Pe întreaga perioadă a cursei, utilizatorul își asuma responsabilitatea atât pentru integritatea bicicletei cât și pentru modul corespunzător de utilizare al acesteia in conformitate cu prevederile legale.

Deblocarea bicicletelor se realizează prin intermediul aplicației mobile CICLO prin utilizarea de dispozitive mobile pentru accesarea aplicației CICLO disponibilă în GooglePlay si App Store;

Sistemul este disponibil pe tot parcursul anului, cu excepția perioadei din sezonul rece. În funcție de condițiile meteo din această perioadă a sezonului rece sau în alte situații excepționale, programul de utilizare poate să difere.

Operatorul nu este răspunzător pentru eventuale prejudicii/daune interese cauzate de suspendarea programului de utilizare a Sistemului de bike-sharing pentru motivele menționate anterior. În cazul unei opriri sau întreruperi a Sistemului de bike-sharing, operatorul va face tot posibilul pentru a informa utilizatorul în timp real cu privire la condițiile de disponibilitate a Sistemului.

5.Răspunderea utilizatorilor

Echipamentul închiriat va fi folosit exclusiv de utilizatorul în cauză și doar pentru transportul personal.

Utilizatorul trebuie să folosească bicicleta doar pe trasee și rute corespunzătoare nivelului său de experiență.

Utilizatorul este obligat să returneze bicicleta preluată la timp conform prezentului Regulament şi în starea în care a fost preluată, cu excepția uzurii normale.

Utilizatorul este obligat să nu înstrăineze bicicleta ridicată.

Utilizatorul este obligat să nu utilizeze bicicleta în condiții care pot deteriora bicicleta.

Să utilizeze bicicletele în mod adecvat,  diligent și prudent pentru a evita orice deteriorare a acestora.

Să utilizeze bicicletele în conformitate cu legislația rutieră și cu orice alte prevederi legale aplicabile (respectarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare și respectarea H.G. nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare).

Să parcheze bicicletele doar în locurile special amenajate sau unde acest lucru este permis.

Să fie apt pentru ciclism și să nu aibă contraindicații medicale.

Să asigure bicicleta împotriva riscurilor de furt atunci când nu sunt în utilizare.

Bicicletele pot fi utilizate doar de persoanele care au vârsta de peste 14 ani la data înregistrării în cadrul Sistemului.

Respectarea sarcinii maxim admisa pe biciclete, respectiv de 120 kg.

Utilizarea bicicletelor de către mai multe persoane simultan este interzisă.

Bicicletele pot fi utilizate doar de utilizatorii care au ridicat bicicletele din stația de andocare. Bicicletele nu pot fi cedate în timpul închirierii de către utilizatorul care a ridicat bicicleta către alți utilizatori/alte persoane.

Bicicletele nu pot fi utilizate de către persoane care se află sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe psihoactive. Este interzis transportul minorilor prin intermediul coșului de cumpărături al bicicletelor.

Bicicletele sunt menite să fie folosite pentru mobilitate urbană, orice utilizare contrară (precum utilizarea bicicletei pentru transportul de marfă, delivery de orice fel, competiții sportive etc.) constituie o încălcare a prezentelor termenilor de utilizare si atrage răspunderea utilizatorului.

Bicicletele nu pot fi utilizate pentru participarea la curse de biciclete sau participarea la sporturi extreme.

Vandalizarea sau modificarea bicicletelor în orice fel este interzisă.

Bicicletele pot fi utilizate doar în condiții meteo care permit o astfel de activitate.

Bicicletele nu pot fi utilizate în afara localității din care au fost ridicate.

Sistemul poate fi accesat de utilizatori înregistrați în acord cu procedura descrisă în prezentul Regulament. Acolo unde nu se precizează altfel în cuprinsul prezentului Regulament, orice referire la utilizator se referă la “utilizatorii înregistrați”.

Fiecare utilizator poate deschide un singur cont pentru accesarea și utilizarea Sistemului de închiriere biciclete.

Utilizatorul are răspunderea integrală în caz de orice incidente (evenimente rutiere, tamponări, accidente, etc.) cât și pentru daunele de orice natură (materiale, morale, fizice etc.) provocate unei terțe părți pe durata utilizării bicicletei. În acest caz are obligația să informeze în cel mai scurt timp, telefonic Operatorul la numărul de telefon mobil și ulterior să comunice copii după documentele întocmite în aceste situații.  Localitatea nu este răspunzătoare în cazul oricăror incidente/accidente/pagube de orice fel, cauzate prin folosirea bicicletelor de către utilizatori.

Utilizatorul este obligat să folosească echipamentul închiriat în condiții de exploatare normală, să evite lovirea sau pierderea subansamblelor echipamentului închiriat și este interzisă transportarea bicicletelor cu orice mijloc de transport fără acordul prealabil, în scris, al operatorului. În caz contrar, Localitatea va putea pretinde despăgubirea la valoarea de piață a reparației sau a echipamentului (subansamblului) lipsă.

La apariția oricărei defecțiuni survenite pe perioada utilizării (frâne, manete frâne, schimbătoare, ghidon, șa, cadru, roți, spițe, jante, lanț, etc.), utilizatorul are obligația să anunțe telefonic Operatorul la numărul de telefon mobil. Este interzisă repararea sau orice modificare adusă bicicletei, de către utilizator.

În cazul furtului bicicletei, utilizatorul are obligația ca în cel mai scurt timp să declare furtul la Poliția Localitatii, să informeze telefonic Operatorul la numărul de telefon mobil și să comunice copii după declarație și documente (înregistrate la Poliția Localitatii).

În situații deosebite în care se constată că nu se respectă prevederile legale ale prezentului regulament, Operatorul, poate întrerupe utilizarea bicicletei notificând utilizatorul care a închiriat bicicleta.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, utilizatorii confirmă inclusiv faptul că cunosc prevederile legale aplicabile utilizării bicicletei.

Pentru funcționarea optimă a aplicației CICLO este necesar ca dispozitivul dvs. să permită utilizarea serviciilor de locație în timpul închirierii bicicletei. În măsura în care operatorul Sistemului nu poate identifica locația geografică a unei biciclete, acesta va putea contacta utilizatorul pentru verificarea stării cursei. Iar în situația în care nici acest lucru nu este posibil, va sesiza autoritățile cu privire la dispariția bicicletei.

Ridicarea bicicletei

Bicicletele se pot închiria de la orice stație de închiriat din Sistem, în măsura disponibilității acestora și în limitele programului de funcționare.

Condițiile de preluare a bicicletei, drepturile și obligațiile care se aplică la momentul închirierii sunt cele afișate in secțiunea Termeni și Condiții, în aplicația CICLO si în stațiile de închiriere biciclete.

Înainte de ridicarea Bicicletei, utilizatorii au obligația de a se asigura de faptul că aceasta este în condiții optime de utilizare. Prin ridicarea bicicletei utilizatorii confirmă faptul că aceasta este în condiții bune de utilizare, astfel, orice deteriorare sesizată ulterior va putea fi considerată ca fiind cauzată de ultimul utilizator al bicicletei.

Verificarea stării bicicletei de către utilizator se realizează în doi pași distincți, vizual și respectiv funcțional, după cum urmează:

Verificarea vizuală constă în faptul că înainte de fiecare extragere a bicicletei din stație, utilizatorul va efectua o verificare de bază a bicicletei din punct de vedere vizual, care include, fără a se limita la anvelope, frâne, lumini, cadru, scaun, ghidon, orice alt semn vizibil de deteriorare sau uzură neobișnuită sau excesivă.

În cazul în care bicicleta nu prezintă semne vizibile de deteriorare sau uzură, se poate începe operațiunea de deblocare, însă în cazul în care bicicleta prezintă neconformități vizuale, utilizatorul poate sesiza Operatorul prin intermediul aplicației mobile, în secțiunea Probleme și Contact.

Deblocarea bicicletelor este posibilă utilizând aplicația CICLO instalată pe telefonul mobil, prin scanarea codului QR urmând pașii de mai jos:

 • Utilizatorul este înregistrat și autentificat în aplicație;
 • În aplicație se apasă butonul „Scanați codul QR” din cadrul meniului principal;
 • Se alege bicicleta și se scanează codul QR, aplicat pe postul de andocare al bicicletei semnalizat ca fiind funcțional printr-un semnal luminos (verde);
 • Pe ecranul telefonului mobil este afișat un cronometru descrescător de 30 de secunde, iar un semnal sonor și un semnal luminos (verde intermitent) la postul de andocare vor confirma deblocarea bicicletei pentru utilizare.
 • Utilizatorul extrage bicicleta
 • Pe ecranul telefonului mobil dispare cronometrul descrescător și la nivelul postului de andocare se oprește semnalul sonor intermitenta celui luminos

Verificarea funcțională constă în faptul că după operațiunea de extragere a bicicletei din stație, utilizatorul va efectua o verificare funcțională a bicicletei din punct de vedere a siguranței în trafic, care include, fără a se limita la sistemul de direcție, sistemul de frânare, sistemul de propulsie și sistemul de iluminare.

În măsura în care după ridicarea unei biciclete, utilizatorul observă anumite deteriorări, acesta are obligația de a returna bicicleta, a renunța la închiriere și de a raporta deteriorările bicicletei prin intermediul aplicației, în secțiunea Probleme și Contact.

Utilizatorul are la dispoziție 5 minute pentru această verificare funcțională timp în care Sistemul nu va considera cursa începută. După cele 5 minute, cursa se va considera începută și întreaga responsabilitate pentru integritatea bicicletei cade în sarcina utilizatorului până la finalizarea cursei și blocarea și securizarea acesteia în orice stație de bike-sharing, în unul din posturile de andocare semnalizate ca disponibile.

Utilizarea bicicletei

Echiparea corespunzătoare pentru a utiliza bicicleta conform normelor legale (cască de protecție, vesta reflectorizantă etc) cade în sarcina utilizatorului, orice responsabilitate legată de neconcordanța respectării legislației în vigoare cade în sarcina acestuia.

Utilizatorii sunt responsabili de cauzarea oricăror deteriorări ale bicicletelor în timpul cursei. Utilizatorii sunt, de asemenea, responsabili cu privire la orice pagubă cauzată terților sau asupra bunurilor unor terțe persoane.

Utilizatorul este obligat să anunțe Operatorul la apariția oricăror defecțiuni pe durata folosirii bicicletei și să o returneze la cea mai apropiată stație.

În situația în care nu se mai poate continua deplasarea cu bicicleta, trebuie să anunțe Operatorul și să aștepte operatorul în vederea efectuării procedurilor de preluare a bicicletei.

Informații și instrucțiuni detaliate privind operațiunile aferente activității de închiriere a bicicletelor (de exemplu: creare cont, actualizare/modificare cont, utilizare aplicație, utilizare sistem de andocare etc), vor fi disponibile în aplicația CICLO.

Sugestii și reclamații se pot transmite din cadrul aplicației CICLO, secțiunea Probleme si Contact.

Dispariția/furtul bicicletei

Dacă bicicleta nu este returnată în maxim 12 ore (de la expirarea termenului de returnare, respectiv ora 24:00) este considerată suspiciune de furt a bicicletei, sens în care vor fi sesizate organele de cercetare.

În caz de pagubă cauzată terților sau asupra bunurilor unor terțe persoane, utilizatorul poartă întreaga responsabilitate și are obligația de a informa Localitatea.

În cazul în care orice terț formulează vreo pretenție față de Localitate sau dacă autoritățile aplică vreo sancțiune în legătură cu utilizarea bicicletelor, se va putea întoarce împotriva utilizatorului responsabil pentru a recupera orice astfel de costuri.

Returnarea bicicletei

Bicicleta închiriată va fi returnată cu respectarea termenului de utilizare, iar în caz contrar vor fi aplicate sancțiuni contravenționale.

Pentru a returna o bicicletă în stație după utilizare, utilizatorul va fixa bicicleta (deblocată inițial la momentul închirierii) în sistemul de andocare.

Operațiunea de returnare se face simplu, prin introducerea bicicletei în postul de andocare, ținând-o de ghidon, fără a fi nevoie de acțiuni suplimentare.

Dacă fixarea bicicletei în postul de andocare nu este corespunzătoare, operațiunea este semnalizată prin culoarea luminii roșie. În acest caz, utilizatorul trebuie să încerce să repete procedura de fixare a bicicletei sau să apeleze telefonic Operatorul dacă problema persistă.

Până la operațiunea de returnare, blocarea și securizarea acesteia în orice stație de bike-sharing, bicicleta rămâne în responsabilitatea utilizatorului.

Utilizatorii au obligația de a returna bicicletele în starea în care acestea erau la ridicare, exceptând deteriorările cauzate de uzura normală.

Utilizatorii au obligația de a raporta orice deteriorare apărută pe parcursul închirierii, prin intermediul aplicației mobile CICLO, în cadrul secțiunii Probleme si Contact.

6.Contraventii

Constituie contravenție și se sancționează conform legii, următoarele fapte dacă nu au fost comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni:

 • nereturnarea bicicletei închiriate, la stația de andocare, până la ora 24:00 din ziua închirierii;
 • nedeclararea de către utilizator a daunelor produse bicicletei pe durata utilizării acesteia;
 • utilizarea bicicletei închiriate, în alte zone și alte scopuri conform prezentului Regulament;
 • deteriorarea sau distrugerea părților componente ale bicicletei, ale stațiilor de andocare, de închiriere, de reparații și modificări aduse bicicletei;

Pe lângă sancțiunea contravențională principală stabilită în prezentul Regulament, se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară de anulare a dreptului de utilizare a sistemului.

Odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale principale, prin procesul verbal de constatare a contravenției, se va stabili în sarcina contravenientului și obligația achitării pagubelor constatate în cuantumul stabilit.

Sancțiunile contravenționale stabilite în prezentul Regulament se constată prin procese verbale de constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale și se pot aplica contravenienților, persoane fizice.

Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către agenți constatatori împuterniciți ai Localitatii.

7.Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate asupra bicicletelor, stațiilor de docare sau al oricărui alt element al Sistemului de bike-sharing aparține Unității Administrativ Teritoriale.

8.Proprietatea intelectuală

Dreptul de utilizare al aplicației mobile este destinată doar cu scopul utilizării Sistemului de bike-sharing. Este interzisă copierea, modificarea, distribuirea și vinderea și totodată recrearea sau extragerea codului sursă al serviciilor sau software-ului.

9.Protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate CICLO, care poate fi accesată aici: https://www.ciclo.ro/politica-de-confidentialitate-gdpr.

Utilizarea datelor cu caracter personal va fi făcută în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

Prin înregistrarea și activarea unui cont, utilizatorul consimte în mod expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date aferentă Sistemului.

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului doar în scopul asigurării serviciului pentru care a fost creat contul, iar ulterior dezactivării contului, va prelucra datele cu caracter personal în date anonime și utilizate doar în scopuri statistice interne.

Informațiile furnizate de utilizatori vor fi folosite doar pentru a asigura funcționarea Sistemului, pentru a îmbunătăți continuu funcționarea Sistemului, pentru a creste calitatea serviciilor oferite.

Operatorul nu va transmite către terțe părți informațiile cu caracter personal, decât cu excepția următoarelor cazuri:

 1. cu acordul utilizatorului;
 2. dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea funcționării Sistemului de bike-sharing;
 3. Pot fi transmise informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
 • este prevăzut într-o dispoziție legală;
 • protejează drepturile Localitatii;
 • previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
 • protejează siguranța individului sau siguranța publică;
 • alte situații cu caracter excepțional
 • în cazul în care activitățile utilizatorului contravin termenilor și condițiilor statuate sau a instrucțiunilor pentru utilizarea Sistemului;

10.Clauze finale

Ne rezervăm dreptul de a ne alege utilizatorii. Orice încălcare a prezentelor clauze poate atrage pierderea calității de utilizator al Sistemului de bike-sharing.

Termenii și condițiile de utilizare ale Sistemului de bike-sharing se aplică oricărei utilizări a acestuia și sunt disponibile in aplicație.

Utilizatorul se angajează să ia la cunoștință termenii și condițiile Sistemului și să le accepte înainte de utilizarea Sistemului pentru prima dată, bifând caseta corespunzătoare. Utilizatorul este informat că simpla utilizare a Sistemului implică acceptarea deplină fără rezerve a tuturor prevederilor.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica termenii în orice moment, fără notificare prealabilă, înțelegându-se că astfel de modificări vor fi aplicabile utilizărilor efectuate după aceste modificări. Prin urmare, este imperativ ca utilizatorul să consulte și să accepte termenii și condițiile atunci când utilizează Sistemul.

În cazul în care una dintre prevederile care reglementează termenii și condițiile de utilizare ale Sistemului este declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă, în totalitate sau parțial, celelalte clauze vor rămâne în vigoare și vor continua să aibă efect deplin.

Legea aplicabilă Termenilor și Condițiilor este legea română.

Instanța competentă să judece orice litigiu născut în legătură cu utilizarea bicicletelor este instanța competenta teritoriala.

Forma curentă a Termenilor și Condițiilor a fost adoptată la data de 25 Februarie 2022.

CICLO - CONTACTAdresă
Str. Prelungirea Craiovei nr.107 Com. Bradu, Sat Geamăna, Județ Argeș
CICLO - SOCIAL MEDIASă socializăm
Te așteptăm alături de noi in Comunitatea CICLO
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://ciclo.ro/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

(c) Ciclo – All rights reserved. Powered by XPSoft.ro

(c) Ciclo – All rights reserved. Powered by XPSoft.ro

×

Buna!

Ne poti contacta si prin Whatsapp. Daca pot sa te ajut, da-mi un semn!

×