Termeni si conditii

 

  1.Preambul

Sistemul de bike-sharing CICLO, constând în pagina web, aplicația CICLO, stațiile de docare, bicicletele și toate elementele necesare funcționării sistemului CICLO sunt proprietatea TECHWISE ELECTRONICS S.R.L.

Prezentul document, denumit în continuare Termeni și Condiții, reglementează modalitatea și condițiile de utilizarea a sistemului CICLO.

CICLO oferă servicii de închiriere a bicicletelor aflate în rețeaua CICLO, în regim de bike-sharing, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute mai jos. Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de CICLO este necesar să vă exprimați consimțământul cu privire la Termenii și Condițiile prevăzute în cele ce urmează.

  2.Definiții

CICLO – orice referire la CICLO implică întreaga rețea de închiriere a bicicletelor, în regim de bike-sharing, inclusiv toate elementele acesteia, descrise anterior în Preambul.

Utilizator – este utilizator persoana fizică înregistrată în conformitate cu prevederile prezentelor Termeni și Condiții. 

Membru – este Membru utilizatorul înregistrat în conformitate cu prevederile prezentelor Termeni și Condiții și care deține un abonament pentru închirierea bicicletelor din rețeaua CICLO. 

Stații de docare – reprezintă locațiile special amenajate pentru ridicare, respectiv predarea bicicletelor CICLO.

  3.Înregistrare

Pentru a putea utiliza bicicletele din rețeaua CICLO, este necesară crearea unui cont prin intermediul aplicației CICLO. Contul se poate crea prin utilizarea unei adrese de e-mail sau a contului de Facebook. De asemenea, pentru crearea contului este necesar să puneți la dispoziția CICLO numărul dvs. de telefon, respectiv datele necesare procesării plăților, inclusiv adaugarea parolei 3D Secure al băncii dvs.

Pentru procesarea plăților este necesar ca la contul dvs. să asociați un card de debit, card de credit sau alt mijloc de plată valabil.

Utilizatorii sunt responsabili pentru corectitudinea și veridicitatea informațiilor furnizate prin intermediul aplicației CICLO.

Pentru utilizarea CICLO utilizatorii au nevoie de un smartphone cu acces la rețeaua de internet, cu funcție Bluetooth și GPS și care rulează pe sistemul de operare iOS sau Android.

Utilizatorii pot deveni Membri CICLO prin achiziționarea unui abonament.

  4.Reguli de utilizare 

Bicicletele CICLO se pot ridica, respectiv returna exclusiv în stațiile de docare CICLO. Deblocarea bicicletelor se realizează prin intermediul aplicației CICLO.

Utilizatorii au următoarele obligații în ceea ce privește utilizarea bicicletelor CICLO:

Să utilizeze bicicletele în mod adecvat,  diligent și prudent pentru a evita orice deteriorare a acestora.

Să utilizeze bicicletele CICLO în conformitate cu legislația rutieră și cu orice alte prevederi legale aplicabile.

Să parcheze bicicletele doar în locurile special amenajate sau unde acest lucru este permis.

Să asigure bicicleta împotriva riscurilor de furt atunci când nu sunt în utilizare.

Bicicletele pot fi utilizate doar de persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani.

Utilizatorul va putea închiria maxim 3 biciclete multiple de la secțiunea “Adaugă bicicletă” din același cont Ciclo prin intermediul aplicației mobile.

În utilizarea bicicletelor utilizatorii sunt conștienți de faptul că greutatea maximă permisă pe biciclete este de 120 kg. Utilizarea bicicletelor de către mai multe persoane simultan este interzisă.

Bicicletele pot fi utilizate doar de utilizatorii care au ridicat bicicletele din stația de docare. Bicicletele nu pot fi cedate în timpul închirierii de către utilizatorul care a ridicat bicicleta către alți utilizatori/alte persoane.

Bicicletele nu pot fi utilizate de către persoane care se află sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe psihoactive. Este interzis transportul minorilor prin intermediul coșului de cumpărături al bicicletelor.

Bicicletele sunt menite să fie folosite pentru transportul public intraurban, orice utilizate contrară (precum utilizarea bicicletei pentru transportul de marfă, delivery de orice fel, competiții sportive, mountain-biking etc.) constituie o încălcare a prezentelor termeni și condiții și poate atrage răspunderea utilizatorului.

Alterarea sau modificarea bicicletelor în orice fel este interzisă.

Bicicletele pot fi utilizate doar în condiții meteo care permit o astfel de activitate.

Bicicletele nu pot fi utilizate în afara localității din care au fost ridicate.

Nicio închiriere nu poate depăși un termen de 7 zile.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, utilizatorii confirmă inclusiv faptul că cunosc prevederile legale aplicabile utilizării bicicletei.

Pentru funcționarea optimă a aplicației CICLO este necesar ca dispozitivul dvs. să permită utilizarea serviciilor de locație în timpul închirierii bicicletei. În măsura în care CICLO nu poate identifica locația geografică a unei biciclete, reprezentanții CICLO vor putea să contacteze utilizatorul pentru verificarea stării cursei. Iar în situația în care nici acest lucru nu este posibil CICLO va putea sesiza autoritățile cu privire la dispariția bicicletei.

Funcționarea aplicației CICLO depinde de serviciile de internet, astfel buna-funcționare poate fi afectată de orice deranjament al rețelei.

  5.Răspunderea utilizatorilor

Ridicarea bicicletei

Înainte de ridicarea Bicicletei, utilizatorii au obligația de a se asigura de faptul că această este în condiții optime de utilizare. Prin ridicarea bicicletei utilizatorii confirmă faptul că aceasta este în condiții bune de utilizare, astfel, orice deteriorare sesizată ulterior va putea fi considerată ca fiind cauzată de ultimul utilizator al bicicletei.

Așadar, înainte de fiecare închiriere, utilizatorul va efectua o verificare de bază a bicicletei, care include, fără a se limita la anvelope, frâne, lumini, cadru, scaun, ghidon, orice alt semn vizibil de deteriorare sau uzură neobișnuită sau excesivă.

Totuși, în măsura în care după ridicarea unei biciclete, utilizatorul observă anumite deteriorări, acesta are obligația de a returna bicicleta și de a renunța la închiriere, într-un interval de 15 minute. De asemenea, utilizatorul are obligația de a raporta deteriorările bicicletei prin intermediul aplicației.

Utilizarea bicicletei

Utilizatorii sunt responsabili de cauzarea oricăror deteriorări ale bicicletelor în timpul închirierii acestora. Utilizatorii sunt, de asemenea, responsabili cu privire la orice pagubă cauzată terților sau asupra bunurilor unor terțe persoane.

CICLO își rezervă dreptul de a taxa utilizatorul care a deteriorat o bicicletă în timpul închirierii acesteia. Taxarea se va face prin intermediul cardului bancar înregistrat în contul utilizatorului. În urma evaluării pagubelor, utilizatorul va fi taxat cu contravaloarea reparării bicicletei. În cazul unor defecțiuni ireparabile, utilizatorul va putea fi taxat cu suma de 1000 EUR.

Termenul maxim de utilizare a unei biciclete este de 7 zile. Daca se depaseste acest termen se va lua legatura cu utilizatorul in vederea returnarii bicicletei. Daca acest fapt nu este posibil, se vor contacta autoritatile si utilizatorul va putea fi taxat cu suma de 1000 euro.

În cazul în care bicicleta se returnează murdară, exceptând murdăria cauzată de utilizarea în condiții normale a bicicletei, CICLO va avea dreptul să perceapă de la utilizator costurile spălării bicicletei.

Dispariția/furtul bicicletei

În cazul în care o bicicletă dispare/este furată în timpul închirierii, utilizatorul are obligația de a anunța imediat CICLO în legătură cu dispariția bicicletei. În cazul nerespectării prevederilor din Termeni și Condiții, inclusiv a obligației de a informa CICLO cu privire la dispariția bicicletei,  sau în cazul în care dispariția bicicletei se datorează neglijenței utilizatorului, acesta va putea fi taxat cu contravaloarea bicicletei, respectiv 1000 EUR.

Dacă în termen de 30 de zile de la dispariția bicicletei utilizatorul returnează bicicleta, iar aceasta este în stare perfectă de funcționare, acestuia ii va fi returnată suma de 1000 EUR, daca bicicleta este în bună stare.

În caz de accident, utilizatorul are obligația de a informa CICLO, respectiv, dacă este cazul, poliția și serviciul de ambulanță. În cazul nerespectării obligației de informare, utilizatorul va putea fi tras la răspundere pentru pagubele ocazionate.

În cazul în care orice terț formulează vreo pretenție față de CICLO sau dacă autoritățile aplică vreo sancțiune în legătura cu utilizarea bicicletelor, CICLO se va putea întoarce împotriva utilizatorului responsabil pentru a recupera orice astfel de costuri.

Returnarea bicicletei

Utilizatorii au obligația de a returna bicicletele în starea în care aceasta era la ridicare, exceptând deteriorările cauzate de uzura normală.

Utilizatorii au obligația de a raporta orice deteriorare apărută pe parcursul închirierii.

Nicio închiriere nu poate depășii o perioadă de 7 zile. După returnarea bicicletei și perceperea cu succes a tarifului, utilizatorul poate ridica din nou o bicicletă.

  6.Prețul și condițiile de plată

Prețul închirierii va fi calculat în funcție de durata acesteia.

Prețul per minut de utilizare va fi calculat de aplicație CICLO în funcție de mail mulți factori, precum stația de andocare de la care a fost ridicată bicicleta, perioada în care se efectuează închirierea etc.).

În toate situațiile tariful aplicabil va fi afișat utilizatorului înainte de ridicarea bicicletei.

Tariful de închiriere va fi perceput la returnarea bicicletei. Plata tarifului de închiriere se va percepe prin intermediul cardului bancar asociat contului utilizatorului.

Utilizatorul nu va putea închiria o nouă bicicletă până când nu se realizează plata tarifului ultimei închirieri.

Cu titlu de excepție de la prevederile anterioare, utilizatorul va putea fi tarifat periodic și în timpul închirierii bicicletei, dacă închirierea depășește ora 23:00. În cazul închirierii pentru o durată mai lungă de 24 ore, în cazul nerealizării plății periodice, reprezentanții CICLO vor încerca luarea legăturii cu utilizatorul. În cazul în care nici acest lucru nu este posibil, CICLO va declara bicicleta dispărută și va anunța poliția. În acest din urmă caz, CICLO va putea percepe contravaloarea bicicletei.

Suma minima care trebuie avută pe card de către client, este de 24 lei pentru două ore, reprezentând garanția. Din aceasta sumă, se va returna utilizatorului, daca este cazul, valoarea corecta si finală aferentă cursei în cazul în care acesta nu a utilizat serviciile Ciclo în valoare de 24 lei cât reprezintă garanția.

Taxa de pornire a cursei este de 0 lei, prețul cursei per oră fiind de 12 lei.
Utilizatorul trebuie să modifice datele cu privire la schimbarea procesatorului de plăți cu modificările și completările aferente contului bancar, pentru a putea accesa în continuare cursele Ciclo.

Acord de plată 3D Secure. Utilizatorul trebuie sa introducă parola 3D Secure, parolă pe care a primit-o de la banca emitentă a cardului de debit. În caz contrar, în lipsa parolei 3D Secure, utilizatorul nu va putea avea accesul de a debloca bicicletele Ciclo.

  7.Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate asupra bicicletelor, stațiilor de docare sau a oricărui alt element al sistemului CICLO aparține societății TECHWISE ELECTRONICS S.R.L.

  8.Proprietatea intelectuală

Sub rezerva acestor Termeni, vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, non-licențiată, revocabilă, netransmisibilă pentru a accesa și utiliza aplicația și software-ul și serviciile noastre conexe de pe dispozitivul dvs. personal numai pentru utilizarea serviciilor noastre.

Astfel de drepturi sunt destinate numai utilizării dvs. personale, necomerciale. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres în prezentul document sunt rezervate de noi. Nu aveți voie să copiați, să modificați, să distribuiți, să vindeți sau să închiriați nicio parte a Serviciilor și nici nu puteți să recreați sau să încercați să extrageți codul sursă al Serviciilor sau software-ului.

  9.Protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate CICLO, care poate fi accesată aici: https://www.ciclo.ro/politica-de-confidentialitate-gdpr

 10.Clauze finale

Ne rezervăm dreptul de a ne alege utilizatorii. Orice încălcare a prezentelor clauze poate atrage pierderea calității de utilizator CICLO.

Legea aplicabilă Termenilor și Condițiilor este legea română.

Instanța competentă să judece orice litigiu născut în legătură cu utilizarea bicicletelor CICLO este instanța din Pitești.

Ne rezervăm dreptul de a modifica Termenii și Condițiile de utilizare a rețelei CICLO în măsura în care acest lucru va fi necesar. În cazul în care vom proceda la astfel de modificări vom notifica toți utilizatorii cu privire la noua formă a Termenilor și Condițiilor, respectiv cu privire la termenul în care aceste vor putea fi acceptate.

Forma curentă a Termenilor și Condițiilor a fost adoptată la data de 25 Februarie 2022.

CICLO - CONTACTAdresă
Str. Prelungirea Craiovei nr.107
Com. Bradu, Sat Geamăna, Județ Argeș
CICLO - SOCIAL MEDIASă socializăm
Te așteptăm alături de noi in Comunitatea CICLO
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://ciclo.ro/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

(c) Ciclo – All rights reserved. Powered by XPSoft.ro

(c) Ciclo – All rights reserved. Powered by XPSoft.ro

×

Buna!

Ne poti contacta si prin Whatsapp. Daca pot sa te ajut, da-mi un semn!

×