Politica de confidentialitate

 

1.Preambul 

 

În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare GDPR). Astfel, CICLO se angajează să protejeze confidențialitatea individuală și datele personale. 

 

Ne-am angajat să respectăm Regulamentul GDPR prin dialog și colaborare cu partenerii noștri. Prin urmare, am creat următoarea Politică de confidențialitate pentru a vă informa despre practicile noastre privind colectarea, utilizarea, stocarea și dezvăluirea informațiilor pe care le puteți furniza în timp ce interacționați cu noi. 

 

Această Politică de Confidențialitate vine în completarea Termenilor și Condițiilor CICLO. Înainte de parcurgerea Politicii de confidențialitate, asigurați-vă că ați citit Termenii și Condițiile CICLO. Orice prevedere din Termeni și Condiții este în continuare aplicabilă și cu privire la protecția datelor personale.  

 

Prezenta politică de confidențialitate se aplică atât aplicației CICLO, cât și paginii web CICLO.  

 

  2.Principii 

 

CICLO este determinată să respecte principiile prevăzute de GDPR si, astfel, datele cu caracter personal sunt: 

 

 • Prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată; 
 • Colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 
 • Adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; 
 • Exacte şi, în cazul în care este necesar, actualizate; 
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal.  

 

  3.Categorii de date prelucrate  

 

CICLO colectează datele personale ale utilizatorilor, membrilor, vizitatorilor paginii web și clienților/potențialilor clienți. Când legea impune legea, CICLO oferă persoanelor fizice o notificare corespunzătoare despre datele care vor fi colectate și modul în care acestea vor fi utilizate. 

 

Colectăm doar datele personale care sunt furnizate în mod voluntar de către persoanele fizice, astfel încât să putem oferi informații, să oferim servicii, să desfășurăm relații contractuale și să promovăm serviciile noastre. În plus, trebuie să prelucrăm anumite date cu caracter personal pentru a putea oferi serviciile noastre sau pentru a respecta diferite obligații legale. 

 

Date prelucrate: date de identificare (nume, prenume), număr de telefon, adresă de e-mail, datele aferente cardului bancar asociat cu contul, locația geografică.  

 

  4.Activități de procesare a datelor 

 

 • Înregistrare în sistemul CICLO: pentru a crea un cont CICLO și astfel, pentru a deveni utilizator CICLO, persoanele vizate trebuie să furnizeze anumite date personale precum numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, datele cardului de debit/credit sau al mijlocului de plată. 

În cazul înregistrării prin intermediul unui profil existent pe o altă platformă (ex: Facebook), vom prelucra informații ale acestui profil, precum numele de utilizator.  

  

 • Închirierea bicicletelor: pentru a putea furniza serviciile de închiriere în regim de bike-sharing, este necesar ca CICLO să proceseze locația geografică a utilizatorilor, inclusiv traseul acestora în timpul închirierii bicicletelor.  Aducem un aport de valoare prin funcționalitatea de bază de a desena ruta parcursă de utilizator, calculând și distanța parcursă total. Utilizatorii au acces la un istoric complet al curselor, ceea ce este foarte important pentru ei. 

 

Comportamentul cel mai des este ca utilizatorii să își blocheze telefoanele pe perioada curselor, de aceea avem nevoie de permisiuni suplimentare a aplicației ca aceasta să lucreze în fundal, pentru a putea procesa în continuare locația utilizatorului. 

 

 • Solicitare de ofertă: în vederea obținerii unei oferte sau pentru a obține informații cu privire la achiziționarea sistemului CICLO, clienții/potențialii clienți sau reprezentanții acestora trebuie să furnizeze date precum nume, prenume, date de contact.  

 

 • Vizitatori ai paginii web CICLO: pagina web CICLO utilizează fișiere în format text, de mici dimensiuni, denumite cookie-uri, pentru a eficientiza si îmbunătății experiența utilizatorilor. Unele fișiere de tip cookie sunt necesare pentru rularea paginii. Prin vizitarea paginii noastre pot fi prelucrate date personale precum: adresa IP, ora și data accesării etc.   

 

De asemenea, în baza consimțământului expres acordat, CICLO poate prelucra și fișiere de tip cookie precum: 

 

Preference cookies: permit paginii web să rețină informații care schimbă modalitatea de operare a paginii, precum limba selectată.  

Statistic cookies: facilitează CICLO înțelegerea modalității de utilizare a paginii de către utilizatori, colectând date în mod anonim.  

Marketing cookies: sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și interesante pentru fiecare utilizator și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți. 

 

  5.Temeiul legal  

 

Legislația privind protecția datelor permite colectarea și procesarea datelor, atât timp cât există un temei legal pentru a face acest lucru. Așa cum s-a menționat mai sus, CICLO prelucrează datele cu caracter personal doar în următoarele situații: 

 

 • Încheierea unui contract/executarea unui contract: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a încheia un contract, respectiv pentru a ne îndeplini obligațiile ce reies dintr-un contract.  
 • Interes legitim: CICLO ar putea procesa date cu caracter personal în situația în care prelucrarea datelor este necesare pentru a realiza un interes legitim al CICLO precum întreprinderea și dezvoltarea activități economice, atât timp cât nu vă întrece interesele. 

 

 • Consimțământul: în unele cazuri CICLO vă solicita consimțământul expres si specific pentru a prelucra o parte din datele cu caracter personal. În aceste situații CICLO va procesa datele cu caracter personal doar ulterior consimțământului expres și prealabil al persoanelor vizate.  

 

Persoanele vizate își pot retrage consimțământul în orice moment, contactând CICLO la următoarea adresă de e-mail: contact@ciclo.ro 

 

  6.Terți 

 

Terții care furnizează date cu caracter personal către CICLO sunt responsabili să se asigure că persoanele vizate au fost informate de prevederile prezentei politici de confidențialitate și că persoana vizată le-a dat consimțământul pentru partajarea datelor.  

 

CICLO ar putea partaja datele cu caracter personal către terți pentru a respecta obligațiile legale (de exemplu, obligațiile referitoare la legislația fiscală și a muncii) sau pentru a îndeplini obligațiile contractuale (de exemplu, în situația în care în furnizarea serviciilor implicăm subcontractanți).  

 

De asemenea, CICLO ar putea partaja datele cu caracter personal cu autoritățile competente/entitățile implicate într-o astfel de procedură în vederea recuperării oricăror daune provocate de către utilizatori.  

 

În relația cu terții, CICLO este responsabil să se asigure că terții care prelucrează date cu caracter personal în numele CICLO oferă garanții suficiente pentru a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele prezentului regulament și să asigure protecția drepturile persoanei vizate. 

 

! Datele financiare necesare procesării plăților sunt prelucrate și procesate în condiții de siguranță de către: MobilePay.  

 

  7.Perioada de stocare a datelor 

 

CICLO stochează datele doar pe perioada în care subzista temeiul care a justificat prelucrarea datelor. 

 

Datele furnizate de utilizatori odată cu deschiderea contului vor fi păstrate pe perioada în care contul este activ, respectiv și ulterior pentru un interval de timp de 1 an. În măsura în care la dezactivarea contului utilizatorul nu a achitat toate sumele scadente, datele vor putea fi păstrate și ulterior. După această perioadă datele vor fi anonimizate și păstrate în scopuri statistice.  

 

Datele privind locația geografică și traseele efectuate de utilizatori vor fi păstrate o perioadă de 60 de zile de la finalizarea fiecărei curse.  

 

Opțional utilizatorii vor putea consimți asupra păstrării datelor privind traseele efectuate și după termenul de 60 de zile, respectiv pe toată perioada în care contul acestora este activ.  

 

După această perioadă datele vor fi anonimizate și păstrate în scopuri statistice.  

 

  8.Stocarea datelor  

 

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul CICLO sunt stocate în condiții de siguranță în Firebase (Google). Firebase asigură cel mai înalt standard de securitate al datelor.  

 

 

  9.Drepturile persoanelor vizate 

 

Sub rezerva anumitor condiții legale, în calitate de persoana vizata aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal: 

 

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; 
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete; 
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ; 
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii; 
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră; 
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, CICLO nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. CICLO va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare. 

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: contact@ciclo.ro. 

 

  10.Măsuri tehnice și organizatorice  

 

CICLO s-a angajat să implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește condițiile prevăzute în legislația privind protecția datelor. 

  

În acest sens, CICLO a implementat următoarele masuri: 

 • Limitarea accesului la datele cu caracter personal strict la angajații care sunt implicați în îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale; 
 • Luarea tuturor măsurilor posibile pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la sistemele de prelucrare a datelor; 
 • Asigurarea că persoanele care prelucrează datele personale au acces numai la datele necesare și că aceste date nu pot fi copiate, modificate sau șterse fără autorizare; 
 • Ținerea unei evidențe a persoanelor care au acces la datele cu caracter personal și la modul în care datele cu caracter personal sunt stocate; 
 • Asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 
 • Asigurarea stocării datelor în condiții care garantează siguranța și confidențialitatea. 

 

 

  11.Cereri și plângeri  

 

În măsura în care aveți orice întrebare, nelămurire, cerere sau plângere referitoare la modalitatea în care CICLO prelucrează datele cu caracter personal, ne puteți contacta la: contact@ciclo.ro . 

 

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante. 

 

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România:  

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212. 

 

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica de Confidențialitate CICLO în măsura în care acest lucru va fi necesar. În cazul în care vom proceda la astfel de modificări vom notifica toți utilizatorii cu privire la noua formă a Politicii de confidențialitate. 

 

Forma actuală a Politicii de confidențialitate a fost adoptată la data de:  Iunie 2020.

DECLARATIE GDPR

1. Date personale

Noi, firma SC CICLO MOBILITATE URBANA SRL, asiguram protecția datelor și respectăm intimitatea dumneavoastră. Colectăm, procesăm și folosim datele dvs. personale numai cu consimțământul dumneavoastră sau dacă există un alt temei juridic în acest sens, în conformitate cu GDPR; toate în conformitate cu reglementările privind protecția datelor și dreptul civil.

Datele personale sunt colectate numai în măsura în care este necesar pentru a desfășura și procesa relația noastră de afaceri sau pe care ni le-ați furnizat voluntar.

Datele personale reprezintă orice date care conțin date despre circumstanțe personale sau materiale, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon.

2. Acces și ștergere

În orice moment, aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale stocate, originea și destinatarii acestora, precum și scopul prelucrării lor. De asemenea, aveți dreptul la rectificare, portabilitate, obiecții, limitarea prelucrării și blocarea sau ștergerea datelor inexacte sau prelucrate ilegal.

Dacă există modificări în datele dvs. personale, vă rugăm să ne anunțați în consecință.

Aveți dreptul să retrageți oricând orice consimțământ acordat prelucrării datelor dvs. personale în orice moment. Cererea dvs. de acces, ștergere, rectificare, obiecțiune și/sau portabilitate, în cazul celor din urmă, dacă nu implică un efort disproporționat, poate fi adresată contactelor enumerate în secțiunea 8 a prezentei declarații.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. personale de către noi încalcă legislația privind protecția datelor sau că drepturile dvs. de protecție a datelor dvs. au fost încălcate în alt mod, ne puteți sesiza, sau aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

3. Confidențialitatea datelor

Pentru protecția datelor dvs. personale, luăm măsuri de precauție organizaționale și tehnice adecvate. Aceste măsuri de precauție se referă, în special, la măsuri de protecție împotriva accesului neautorizat, ilegal și inclusiv a accesului accidental, a prelucrării, a pierderii, a utilizării și a manipulării. În ciuda tuturor eforturilor de a menține un nivel înalt corespunzător cerințelor mari de diligență, nu se poate exclude ca informațiile pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul internetului să poată fi văzute și utilizate de terți.

Vă rugăm să rețineți, așadar, că nu ne asumăm nicio răspundere pentru dezvăluirea informațiilor din cauza unor erori în timpul transmisiei de date care nu sunt cauzate de noi și/sau a accesului neautorizat al terților (de exemplu atac de hacker pe un cont de e-mail sau telefon, interceptarea faxurilor).

4. Utilizarea datelor

Vom procesa datele pe care le-ați pus la dispoziție în scopuri de prestare servicii , marketing, pentru a trimite buletine de știri și pentru a vă contacta prin poștă și telefon pe hârtie și în scopuri la care v-ați dat acordul sau care sunt reglementate în conformitate cu GDPR. Scutită de aceasta este utilizarea în scopuri statistice, dacă datele puse la dispoziție au fost anonime.

5. Transferul datelor către terțe părți

Pentru a vă putea finaliza comanda, poate fi necesar sau impus de lege, să vă transferați datele unor terțe părți (de exemplu, furnizorii de servicii pe care îi angajăm și cărora le punem la dispoziție date etc.), instanțele sau autoritățile publice. Transferul datelor dvs. va fi efectuat exclusiv în conformitate cu GDPR, în special pentru finalizarea comenzii dvs. sau pe baza consimțământului dvs. prealabil.

6. Raportarea incidentelor de date

Scopul nostru este de a ne asigura că neajunsurile de date sunt detectate cât mai curând posibil și că acestea vor fi raportate, după caz, în funcție de categoriile respective de date, dvs. sau autorității de supraveghere a jurisdicției.

7. Reținerea datelor

Vom păstra datele nu mai mult decât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau legale și pentru a ne apăra împotriva oricăror cereri de răspundere.

8. Instrucțiunea de ștergere a datelor

În conformitate cu regulile platformei Facebook, trebuie să furnizăm instrucțiuni de ștergere a datelor utilizatorului. Dacă doriți să ștergeți activitățile dvs. pentru Ciclo, urmând aceste instrucțiuni:

– Mergeți la Setări și confidențialitate a contului dvs. de Facebook. Faceți clic pe „Setari „.
– Apoi, mergeți la „Aplicații și site-uri web ” și veți vedea toate activitățile aplicațiilor dvs.
– Selectați caseta de opțiuni pentru Ciclo
– Faceți clic pe butonul „Elimina”

9. Detaliile noastre de contact

Dacă aveți întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați:

Denumire: SC CICLO MOBILITATE URBANA SRL

Adresa: Prelungirea Craiovei, nr. 107, sat Geamana, Comuna Bradu, judet Arges

Numărul de telefon: +40 371 900 191

Adresa de e-mail: contact@ciclo.ro

CICLO - CONTACTAdresă
Str. Prelungirea Craiovei nr.107
Com. Bradu, Sat Geamăna, Județ Argeș
CICLO - SOCIAL MEDIASă socializăm
Te așteptăm alături de noi in Comunitatea CICLO
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://ciclo.ro/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

(c) Ciclo – All rights reserved. Powered by XPSoft.ro

(c) Ciclo – All rights reserved. Powered by XPSoft.ro

×

Buna!

Ne poti contacta si prin Whatsapp. Daca pot sa te ajut, da-mi un semn!

×